Οι χωλότητες οδηγούν σε µεγάλες οικονοµικές απώλειες Οι χωλότητες είναι συνήθως αποτέλεσµα πολλών διαφορετικών παραγόντων. Το επίπεδο παραγωγής, οι µέθοδοι αναπαραγωγής και η ράτσα όπως επίσης και οι συνθήκες σταβλισµού, ,η διατροφή και η υγιεινή παίζουν σηµαντικό ρόλο. Αρχικά, συνήθως βλέπουµε µόνο την δυσφορία στο ζώο που υποφέρει από χωλότητα, στην πραγµατικότητα όµως οι συνέπειες είναι πολύ µεγαλύτερες. Στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες για παράδειγµα, η παραγωγή γάλακτος µειώνεται δραµατικά, η γονιµότητα µειώνεται επίσης, ενώ ο κίνδυνος της µαστίτιδας αυξάνεται. Οι χωλότητες είναι επίσης υπεύθυνες για περισσότερη εργασία από τον κτηνοτρόφο καθώς και για τα επιπλέον πολλά έξοδα που απαιτούνται για την θεραπεία τους, ενώ συχνά είναι αιτία για την πρόωρη απόσυρση του ζώου. Σαν αποτέλεσµα όλων αυτών των παραγόντων έχουµε το ότι οι οικονοµικές απώλειες που οφείλονται στις χωλότητες στις γαλακτοπαραγωγικές µονάδες µπορούν εύκολα να φτάσουν στο ποσό των 300 ευρώ ανά αγελάδα ετησίως.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Intra Hoof-fit Gel & Intra Hoof-fit Υγρό Το Intra Hoof-fit Gel και το Intra Hoof-fit Υγρό βοηθούν τους κτηνοτρόφους να διατηρούν τις οπλές των αγελάδων και των αιγοπροβάτων υγιείς. Στην περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων βοηθούν στην αντιµετώπισή τους. Το Intra Hoof-fit Gel είναι ένα πολύ συµπυκνωµένο προϊόν το οποίο χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση των χωλοτήτων σε κάθε ζώο ξεχωριστά. Το Intra Hoof-fit Υγρό έχει ειδικά φτιαχτεί για την αντιµετώπιση των χωλοτήτων σε ολόκληρο το κοπάδι µε την χρήση ενός –χαµηλής πίεσης-ψεκαστήρα. Τα παραπάνω προϊόντα έχουν φτιαχτεί σε στενή συνεργασία µε κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, ποδοκόµους και ειδικούς επιστήµονες που ασχολούνται µε την διατροφή, ενώ έχουν δοκιµαστεί εκτεταµένα.  Intra Hoof-fit Gel & Intra Hoof-fit Υγρό Περιέχουν: – Εκχυλίσµατα Aloe Vera – Αλκοόλη – Θρεπτικές ουσίες – Οργανικά χηλικά µέταλλα – Ειδικές συγκολλητικές ουσίες

ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.Οι οπλές των ζώων θα πρέπει να καθαρίζονται και τα νύχια να κόβονται 2-3 φορές τον χρόνο. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται από επαγγελµατία ποδοκόµο

2.Πλένετε πολύ καλά µε νερό τις οπλές και καθαρίζετε πολύ καλά την περιοχή ανάµεσα στα νύχια. Στην συνέχεια στεγνώνετε πολύ καλά.

3.Αλείφετε το Hoof-fit Gel στην οπλή και στην ενδιάµεση των νυχιών περιοχή, χρησιµοποιώ- ντας το ειδικό πινέλο.

4.Τα αποτελέσµατα του Hoof-fit Gel είναι εµφανή µετά από 4-5 ηµέρες. Αν κρίνετε απαραίτητο επαναλαµβάνετε την θεραπεία.

5.Στην περίπτωση πολύ σοβαρού προβλήµατος συνιστάται το δέσιµο της οπλής µε επίδεσµο. Μετά από 4 ηµέρες αφαιρείται ο επίδεσµος και αλείφετε την οπλή ξανά µε Hoof-fit Gel (χωρίς επίδεσµο αυτή τη φορά).

.

1.∆ένετε τα ζώα στον χώρο σίτισης ή αρµεγής τους

2.Ψεκάζετε τις οπλές και την ενδιάµεση των νυχιών περιοχή µε νερό για να καθαριστούν καλά.

3.Ο ψεκασµός µε χαµηλής πίεσης ψεκαστήρα δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα.

4.Ψεκάζετε το Hoof-fit Υγρό στο πίσω µέρος των οπλών και την ενδιάµεση των νυχιών περιοχή.

5.Ξεκινάτε µε διάλυµα 50%.Για πρόληψη και/ή για περιπτώσεις ελαφριάς χωλότητας, η δοσολογία µπορεί να µειωθεί σε διάλυµα 20%.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Intra Hoof-fit Υγρό 5L”

Your email address will not be published. Required fields are marked